de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

✅ VAT w Polsce

Podatek VAT w Polsce

 

Informacje podstawowe o podatku VAT w Polsce

 

W Polsce podatek VAT obowiązuje od 1993 roku. Podatek ten jest określany jako podatek od towarów i usług, który został wprowadzony do przepisów prawa w Polsce przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Po wstąpieniu Polski do UE nastąpiła konieczność modyfikacji tego prawa i dostosowania go do wymogów UE co nastąpiło za sprawą w nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Podatek VAT zaliczany jest do podatków pośrednich, a jego nazwa wynika ze sposobu świadczenia. Podatek ten nie jest płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale podczas nabycia dobra lub usługi poprzez zawarcie go w cenie towaru lub usługi.

 

Czynności obciążone podatkiem VAT w Polsce

W Polsce VAT należy płacić w przypadku kiedy jest się firmą zarejestrowaną w Polsce lub poza jej granicami i:

Zgodnie z polską ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT NIE są objęte czynności takie jak:

 

Stawki VAT obowiązujące w Polsce

W Polsce obowiązują trzy stawki VAT w tym:

Stawki obniżone pozwalają podobnie jak w innych krajach na wsparcie i rozwój niektórych ważnych obszarów gospodarki jak polityka prorodzinna, oświata, rolnictwo i tym podobne. Stawki obniżone są stosowane ściśle według zapisów ustawy i przedsiębiorca nie może o nich dowolnie decydować. Jedynie jeśli prowadzi obrót określoną grupą towarów i usług można zastosować stawkę obniżoną.

 

Servicevat - jak rozliczyć VAT w Niemczech

 

Rejestracja zagranicznej firmy do VAT w Polsce

Chcąc zostać polskim płatnikiem VAT w Polsce firma zagraniczna musi przedstawić odpowiednie dokumenty wymagane przez polski Urząd Skarbowy. Dokumenty, które są stworzone w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Wymagane przez polski Urząd Skarbowy dokumenty to:

Wszystkie te dokumenty trzeba przesłać pocztą lub złożyć osobiście do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie-Śródmieście, który odpowiada za rejestrację firm zagranicznych.

 

Czas rejestracji po zgromadzeniu koniecznych dokumentów wynosi zwykle kilka dni.

Jeśli prowadzisz firmę w innym kraju i chcesz prowadzić swoje transakcje lub świadczyć usługi na terenie państwa Polskiego koniecznie skontaktuj się z www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de i skorzystaj z pomocy specjalistów w zakresie płatności VAT w Polsce. Ze względu na dużą złożoność polskiego prawa będzie to dla ciebie rozwiązanie, które zapewni spokój i da pewność, że twój biznes jest prawidłowo rozliczony i w pełni legalny w świetle polskiego prawa.

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

rozliczenia VAT w Niemczech


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.