de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

✅ Faktury za zamówienie

Czy jest możliwe otrzymywanie jednej faktury za wielokrotne dostawy w jednym zamówieniu?

Taka sytuacja jest możliwa, jedno zamówienie może być zrealizowane w wielokrotnych dostawach i one wszystkie mogą być zawarte w jednej fakturze. W tym celu możesz użyć raportów z sekcji Raporty API „wszystkie zamówienia” (All Orders) i raportów wysyłki FBA Amazon. Aby uzyskać identyfikatory zamówienia z kilku dostaw jednego klienta rozdzielonych na kilka raportów wysyłki FBA, można użyć jednego z raportów „wszystkie zamówienia” z sekcji Raporty API.

 

Jakie są opłaty w każdym kraju?

Opłaty znajdziesz na stronie amazon. Dla każdego sprzedawcy opłaty podlegają negocjacji i indywidualnych porozumień miedzy sprzedającym, a amazon.

Jakie wymagania dotyczące fakturowania istnieją w Niemczech, co powinna zawierać faktura VAT?

Niemieckie wymogi podatku VAT są surowe i zgodne z dyrektywami UE dotyczącymi tego podatku. Niemiecka faktura VAT powinna zawierać:

 

Servicevat - rozliczanie VAT w Niemczech za handel elektroniczny i nie tylko

 

W jakim przypadku musisz się zarejestrować jako płatnik VAT w innym kraju UE? Czy musisz to zrobić od razu jeśli chcesz sprzedawać w innych krajach UE?

Będąc płatnikiem VAT w swoim kraju nie musisz od razu rejestrować się jako płatnik VAT w innym kraju. Taka konieczność zachodzi dopiero kiedy przekroczysz próg sprzedaży do jednego z krajów UE. Progi te zostały zawarte w przepisach UE i są ściśle określone dla danego kraju. Poniższa tabela zawiera dokładne informacje odnośnie progów w danym kraju:

Kraj

Próg

Waluta

Austria

35 000,00

EUR

Belgia

35 000,00

EUR

Bułgaria

70 000,00

BGN

Chorwacja

35 000,00

EUR

Cypr

35 000,00

EUR

Czechy

1 140 000,00

CZK

Dania

280 000,00

DKK

Estonia

35 000,00

EUR

Finlandia

35 000,00

EUR

Francja

35 000.00

EUR

Grecja

35 000,00

EUR

Hiszpania

35 000,00

EUR

Holandia

100 000,00

EUR

Irlandia

35 000,00

EUR

Litwa

35 000,00

EUR

Luksemburg

100 000,00

EUR

Malta

35 000,00

EUR

Niemcy

100 000,00

EUR

Norwegia

N/A

N/A

Polska

160 000,00

PLN

Portugalia

35 000,00

EUR

Rumunia

118 000,00

RON

Szwajcaria

N/A

N/A

Szwecja

320 000,00

SEK

Słowacja

35 000,00

EUR

Słowenia

35 000,00

EUR

Węgry

8 800 000,00

HUF

Wielka Brytania

70 000,00

GBP

Włochy

35 000,00

EUR

Łotwa

35 000,00

EUR

 

Pamiętaj, aby w przypadku krajów z poza strefy EURO dokładnie sprawdzić walutę ponieważ niektóre kraje UE wciąż posługują się swoją walutą.

Po przekroczeniu progu zawartego w tabeli dla danego kraju masz obowiązek zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT w danym kraju. Takie rozwiązanie pozwala na to, że nie musisz rejestrować działalności gospodarczej w każdym kraju w jakim sprzedajesz swoje towary lub usługi, a jedynie po przekroczeniu progu stajesz się płatnikiem VAT w danym kraju.

Istnieje jeszcze jeden przypadek, w którym musisz zarejestrować się jako płatnik VAT. Zachodzi on wtedy, kiedy magazynujesz swój towar w zagranicznym magazynie Amazon, zanim sprzedasz go w kraju, w którym znajduje się magazyn.

 

Jak korzystać z progów sprzedaży wysyłkowej i jak one działają?

W celu dokładnego wyjaśnienia działania progów sprzedaży posłużymy się przykładem, który jasno pokaże jak posługiwać się progami sprzedaży wysyłkowej.

Mając firmę w Polsce chcesz sprzedawać do Niemiec, w których próg podatkowy wynosi 100 000,00 €. Do puki go nie przekroczysz naliczasz do swoich produktów Polski VAT, czyli 23% i rozliczać się w polskim systemie podatkowym. Po przekroczeniu progu 100 000,00 € sprzedanych towarów musisz zarejestrować swoją polską firmę jako niemieckiego podatnika VAT. Co się z tym wiąże po rejestracji powinieneś zacząć naliczać niemiecki podatek VAT, czyli 19% i rozliczać się z niego w Niemieckim systemie podatkowym.

Analogicznie sytuacja będzie się powtarzać w przypadku każdego innego kraju. W przypadku małej sprzedaży poniżej podanego progu nie jest konieczna rejestracja. Jeśli jednak wiesz, że przekroczysz ten próg w danym roku podatkowym nie musisz czekać na jego przekroczenie, a możliwe jest dobrowolne wybranie systemu innego kraju. Zwolni cię to z pilnowania progu, ale należy również do wcześniejszej rejestracji podchodzić ostrożnie ponieważ możliwość jej odwołania istnieje dopiero po dwóch latach.

 

Numer VAT UE – jak go otrzymać dla sprzedaży Amazon?

W przypadku kiedy przekroczyłeś próg sprzedaży w danym państwie lub magazynujesz produkty w zagranicznym magazynie amazon możesz uzyskać UE numer VAT. Numer ten jest szczególnie przydatny jeśli handlujesz z firmami z innego kraju ponieważ pozwala na zastosowanie procedury o obciążeniu odwrotnym.

Obecnie w Europie nie ma jednego numeru VAT dla całej UE dla sprzedaży towarów. Różne kraje mają różne wymagania co do uzyskania numeru płatnika VAT dla danego kraju.

 

Uogólniając jednak można powiedzieć, że do rejestracji do podatku VAT musisz posiadać takie dokumenty jak:

Od 2015 UE eksperymentuje z wprowadzeniem jednego numeru VAT dla wszystkich . Na razie próby są podejmowane w przypadku usług i towarów wirtualnych nie istnieje jednak, jeden numer VAT dla sprzedawców towarów, choć nie wykluczone, że w przypadku powodzenia eksperymentu zostanie wprowadzony jeden numer VAT.

 

Sprzedaż dla klientów wewnątrz UE i z poza jej granic – zasady dokonywania transakcji

Kiedy sprzedajesz towary online twoim klientem może być każda osoba z całego świata. W przypadku Amazon wyróżnia się dwa typy klienta:

 

 

Czy dla zamówień FBA na Amazon istnieje możliwość automatycznego wystawiania faktur VAT?

Kiedy realizujesz swoje zamówienia z Amazon przy użyciu Amazon (FBA) możesz brać pod uwagę automatyczne wystawiania faktur VAT. Sama firma Amazon nie wystawia faktur VAT ponieważ osoby będące sprzedawcami same musza zadbać o poprawne fakturowanie swoich towarów. Taka sytuacja wynika z przepisów prawa i przepisów mówiących o VAT. Amazon jako firma nie udziela poradnictwa VAT ani nie przyjmuje odpowiedzialności za swoich sprzedawców.

Można jednak używać raportów wysyłki FBA Amazon, do uzyskania informacji o swoim kliencie, znajdujące się tam dane to adres dostawy, adres wysłania faktury, kwoty pokrywane przez klienta takie jak wysyłka czy pakowanie prezentów.

 

Czy przedsiębiorcy z poza UE mogą sprzedawać przez Amazon?

Istnieje taka możliwość. Takich sprzedawców nie dotyczy konieczność rejestracji firmy na terenie jednego z państw UE, ale często rejestracja firmy w jednym z tych państw jest dla sprzedawcy korzystna. Istnieje jednak obowiązek ich rejestracji do VAT w państwach w których sprzedają swoje towary.

Wymagania wobec takich sprzedających można określić dokładnie dopiero kiedy znamy drogę jaką towar został wysłany do klienta.

Alternatywą jest przeniesienie tych opłat (opłata celna, VAT od importu) na klienta, taka procedura odstrasza często klientów od zakupów w danej firmie.

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

rozliczenia VAT w Niemczech


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.