de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

✅ Przepisy dotyczące usług elektronicznych i oprogramowania sprzedawanego za granicę

Przepisy dotyczące usług elektronicznych i oprogramowania sprzedawanego za granicę

 

Schemat pokazuje w uproszczonej formie nową procedurę dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w której VAT musi być obliczany w zależności od miejsca zamieszkania konsumentów i musi być rejestrowany w uzupełnieniu do regularnej rejestracji VAT.

Dostawcy online nie mają łatwego dostępu. Po wdrożeniu regulacji konsumenckich nowe przepisy dotyczące przychodów weszły w życie 1 stycznia 2015 r. Tym razem dotknięci są dostawcy, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną na rzecz konsumentów. Należą do nich, na przykład dostawca oprogramowania do pobierania, e-booków, społeczności, webhosterów lub SEO.

Do tej pory przed 2015 rokiem opodatkowanie VAT od tych usług było ustalane w kraju usługodawcy i tam zapłacony. Od 2015 roku zmieniło się to tak, że stawka VAT, a także kraj, w którym wypłacany jest podatek VAT, są ustalane przez miejsce zamieszkania klienta.

W odpowiedziach na najczęstsze pytania poniżej przedstawione będą ważne kwestie dotyczące sprzedaży e-commerce.

 

Jakie są zmiany w obliczaniu, rejestracji i płatności podatku VAT?

Do 2015 roku VAT był naliczany dla konsumentów w miejscu zamieszkania usługodawcy. Niezależnie od tego, czy nabywca pochodził z Austrii, czy Polski nabył oprogramowanie od niemieckiego dostawcy,  naliczany był niemiecki VAT 19%, a dostawca musiał zarejestrować się i zapłacić VAT w swoim urzędzie skarbowym w Niemczech.

Od 1 stycznia 2015 r. Miejscem świadczenia takiej usługi będą konsumenci w państwie, w którym mieszka konsument lub ma miejsce stałego pobytu (tzw. Zasada kraju przeznaczenia).

Na przykład:

 

Jakie jest pochodzenie systemu?

Podstawą rozporządzenia jest dyrektywa UE 2008/8 / WE z dnia 12 lutego 2008 r. Oraz rozporządzenie wykonawcze UE nr 1042/2013, z dnia 07.10.2013 r., które od 2015 r. zostały wdrożone nie tylko w niemieckiej ustawie o podatku VAT, ale we wszystkich państwach członkowskich UE.

Celem tych zasad jest stworzenie sprawiedliwego prawa podatkowego w zakresie, w jakim przedsiębiorstwa takie jak platforma Amazon nie może "uciekać" do krajów o niskich stawkach VAT i może obsługiwać klientów stamtąd. Jest to pierwszy odpowiedni przepis wdrażający zasady OECD z 1998 r. (!) W zakresie opodatkowania handlu elektronicznego (Informacje z Komisji Europejskiej).

 

Które usługi cyfrowe i którzy dostawcy podlegają przepisom?

Dotyczy to tylko dostawców B2C (biznes dla klienta indywidualnego), czyli tych, które są skierowane do konsumentów. Dostawcy B2B (biznes dla biznesu) są wykluczeni z pod tych przepisów.

Przepisy mają zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych drogą elektroniczną. Zgodnie z pkt 3a.10 dekretu o zastosowaniu podatku VAT (UStAE), obejmują one w szczególności:

Oznacza to, że jeśli sprzedajesz jedynie produkty fizyczne, te zasady nie będą miały zastosowania w stosunku do Ciebie. Jeśli np. Wysyłasz muzykę lub oprogramowanie pocztą na dysk, zamiast oferować je w formie do pobrania, unikasz regulacji.

 

Co dotyczy sprzedaży za pośrednictwem platform sklepowych i sklepów z aplikacjami?

Tutaj zależy od tego, czy ty bądź twoja platforma z aplikacjami działa jako sprzedawcy. W sklepach z aplikacjami, takich jak Google Play to w zasadzie ich operatorzy, sprzedawcy aplikacji, więc nie ma dla Ciebie żadnych zobowiązań.

Inaczej jest  jednak, jeśli korzystasz z platform transakcyjnych stron trzecich, i to nawet jako sprzedawca. W takim przypadku konieczne będzie również wdrożenie ustawień wstępnych na tych platformach.

 

Czy wystarczy powiedzieć, że jesteś dostawcą B2B?

Nie wystarczy tylko napisać, że oferty są tylko dla przedsiębiorców.

Byłoby to możliwe najwyżej w przypadkach, w których usługi są dostępne tylko dla przedsiębiorstw, takich jak w oprogramowaniu dla zakładów przemysłowych. Ale nawet w tym przypadku zalecane jest wyraźne wskazanie ograniczenia dla klientów biznesowych i linkowanie w celu wyjaśnienia, co to ograniczenie oznacza.

W przypadku usług, które zazwyczaj mogą być używane zarówno przez firmy, jak i przez konsumentów, zaleca się

 

Własny sklep internetowy z  oprogramowaniem

Problem podziału B2C i B2B, jak i ogólnie wymogi informacyjne dotyczące sprzedaży treści cyfrowych co do zasad został omówiony wyżej i jest zależny od tego czy taki sklep ma działać tylko dla klientów biznesowych, czy też zarówno dla klientów indywidualnych, czy może dla obu grup na raz. Zasady opodatkowania w kraju konsumenta dotyczą tych, którzy w swojej ofercie mają usługi dla klientów indywidualnych świadczone drogą elektroniczną.

 

Czy dotyczy to wyłącznie dostawców z UE?

Nie, dotyczy to wszystkich dostawców na całym świecie. Oficjalne wyjaśnienia zawierają następujący przykład:

Przykład 44: Jeżeli osoba prywatna w Szwecji korzysta z japońskiej biblioteki internetowej, opłata pobierana przez firmę japońską podlega szwedzkiemu podatkowi VAT.

Oznacza to, że japoński dostawca bibliotek musi zarejestrować szwedzki VAT i zapłacić Szwecji.

Chociaż istnieje centralne biuro rejestracji w celu rejestracji i zniesienia podatku VAT UE, dostawcy powinni zapoznać się z interakcjami z lokalnymi przepisami podatkowymi. Oczywiście, pojawi się również pytanie, w jakim stopniu muszą obawiać się niekorzystnych sytuacji, jeśli po prostu nie rejestrują podatków, które ponieśli i nie płacą.

 

Jak zarejestrować i zapłacić VAT?

Możesz swobodnie deklarować i płacić podatek VAT w odpowiednich krajach swoich klientów. Preferowane jest jednak korzystanie z "mini-one-stop-shop" (MOSS) lub niemieckiego "small single registration office" (KEA). Oznacza to, że możesz centralnie rejestrować i opłacać sprzedaż dla wszystkich krajów UE za pośrednictwem Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego (BZSt) w Niemczech.

 

Czy prawo ma również zastosowanie do właścicieli małych firm?

Regulacja dotycząca małych przedsiębiorstw, o której mowa w § 19 UStG, zwalnia właścicieli małych firm ze sprzedaży poniżej 17,500 euro z USt, ale jest niemieckim wyjątkiem. M.E. w związku z tym nie ma zastosowania do konsumentów z zagranicy i trzeba sprawdzić, czy podobne przepisy znajdują się również w innych ustawach USt. Oznacza to tyle, że jeśli jesteś małą Niemiecką firmą możesz być zwolniony do kwoty 17,500 € natomiast jeśli jesteś z innego kraju musisz sprawdzić czy u ciebie jest taki przepis.

 

Czy są jakieś dodatki, np. czy zagraniczni klienci należą do wyjątków?

Niestety nie ma limitów zwolnienia. Musisz zarejestrować się i zapłacić VAT dla każdego klienta w danym kraju. Nawet jeśli jest to tylko jeden klient.

 

Czy podatek VAT musi być określony dynamicznie?

Od Ciebie zależy, czy określisz ceny jednolite, czy dynamiczne. Możesz określić jednolite ostateczne ceny, które będą miały wpływ na Twoje zyski. Na przykład, czy twój zysk będzie wynosił 20,00 euro, na przykład:

Możesz również określić ceny dynamicznie i w zależności od miejsca zamieszkania klientów. Na przykład aby osiągnąć pojedynczy zysk w wysokości 17,00 euro, miałaby ostateczna cena

Uwaga dotycząca wymagań informacyjnych: Zaleca się informowanie klientów o dynamicznych obliczeniach cen i sposobie ich wykonywania na stronie. Jednak nawet przy jednolitych cenach końcowych należy zwrócić uwagę na kalkulację podatku VAT na podstawie lokalizacji.

 

Jak obliczany jest podatek VAT dla ofert opartych na B2B i B2C?

Możliwość, że Twoi klienci są zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami, dodaje inny wymiar do informacji VAT. W zależności od rodzaju świadczeń, korzyści dla klientów biznesowych mogą już być opodatkowane lub zwolnione z podatku w Niemczech (niezależnie od zmian od 2015 r.), a podatek jest płatny w lokalizacji beneficjenta.

Oznacza to, że należy pytać nie tylko o miejscu zamieszkania, ale także o charakterze klienta (przedsiębiorca, czy klient indywidualny).

Prostszym sposobem byłoby stwierdzenie, że dostarczasz tylko konsumentom, a zatem klienci biznesowi nie są traktowani inaczej. Kolejne pytanie brzmi, czy to rozwiązanie ma sens ekonomiczny.

 

Jaka jest sytuacja przy różnych stawkach podatkowych, np. w audiobookach lub e-bookach?

Możliwe, że niektóre usługi, takie jak audiobooki lub e-książki są opodatkowane inaczej (w Niemczech audiobooki będą opodatkowane od 2015 r. z 7% USt, w przypadku e-książek 19%).

Dla ciebie oznacza to, że musisz sprawdzić dla każdego kraju poziom stawek podatkowych dla swoich produktów.

 

Czy można wprowadzić kwotę netto i czy podatek jest obliczany dynamicznie?

Nie wolno ci tego robić, byłoby to natychmiastowo anulowane. Zgodnie z § 1 Abs.1 Price Indication (PangV) należy zawsze podawać ceny brutto, w tym wyznaczony VAT.

 

Czy jest możliwa zmiana ceny w procesie zamawiania?

Jeśli nie pytasz o miejsce zamieszkania klientów przed wyborem produktów, możesz podać tylko jednolite ostateczne ceny. W przeciwnym razie może to być potraktowane jako oszustwo konsumenta. Na przykład:

Zakładając, że szwedzki klient kupiłby najpierw produkt za 20,23 euro (w tym 19% niemiecki podatek VAT), wówczas zauważyłby tylko w kontekście zamówienia, że nagle cena wynosi 21.25 euro (w tym 25 % Szwedzkiego podatku VAT).

 

W jaki sposób ceny dynamiczne należy obliczać indywidualnie dla konsumentów?

Istnieje kilka sposobów sprawdzania miejsca zamieszkania / stałego pobytu konsumentów, jeśli chcesz zaoferować dynamiczne ceny:

Ale uwaga, twój klient zmienia miejsce zamieszkania w procesie zamówienia cena zostanie ponownie dostosowana zgodnie z tą lokalizacją. Musiałoby to być bardzo jasne dla klienta, np. podpowiedź podświetloną na czerwono.

 

Czy adres IP może być używany do lokalizacji?

Już sam tego bym nie polecał, ponieważ adres IP to tylko kod dostępu do połączenia internetowego klienta. Na przykład klient może zrobić zamówienie będąc poza domem na wakacjach lub wyjeździe zagranicznym gdzie ktoś polecił mu twój produkt.

W najlepszym przypadku mogą zaproponować klientom miejsce zamieszkania na podstawie adresu IP, które klient może zmodyfikować w zależności od miejsca zamieszkania.

 

Czy wskazanie "w tym. 19% VAT "teraz jest niedopuszczalne?

Jeśli dostarczasz produkty elektroniczne nie tylko konsumentom w Niemczech, podatek VAT może być inny w różnych krajach. Stwierdzenie "19%" byłoby zatem niedopuszczalne. Dlatego powinieneś uwzględnić swoje dane w ofercie na przykład poprzez dynamiczne zmiany VAT na stronie w zależności od wybranego przez klienta miejsca zamieszkania.

 

Czy stawkę VAT i kwotę należy podać w procesie zamówienia i na fakturze?

Tak, musisz podać stawkę podatku, która zależy od miejsca zamieszkania konsumenta i kwoty podatku. W wyjątkowych przypadkach wskazanie stawki podatkowej może być wystarczające, np. dla bardzo małych ilości według. § 33 UStDV

 

Czy można ograniczyć usługi tylko do niemieckich konsumentów?

Tak, to jest dopuszczalne. Ale musisz to wyjaśnić. Od 13 czerwca 2014 r. należy informować konsumentów na stronie informacyjnej o wszelkich ograniczeniach w dostawach. Tam możesz umieścić notatkę "Oferujemy nasze usługi tylko tym klientom, którzy mają stałe miejsce zamieszkania lub miejsce stałego zamieszkania w Niemczech".

Ponadto w polu zamówienia w polu zamówienia należy wybrać tylko Niemcy.

 

Kto ponosi odpowiedzialność, jeżeli konsumenci podadzą nieprawdziwe informacje o miejscu zamieszkania?

Dobra wiadomość jest taka, że nie ponosisz odpowiedzialności. W najlepszym wypadku klient, który złożył niewłaściwe oświadczenie, byłby odpowiedzialny. Jednakże klient nie jest podatnikiem, więc co najwyżej wchodzi w rachubę pośredni sprawca.

 

Jak łatwo założyć firmę z oprogramowaniem w prosty sposób?

Wystarczy, że zgłosisz się do www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de i założysz firmę handlującą oprogramowaniem lub usługami internetowymi. Nasze biuro zapewni ci kompleksową informację również w zakresie płatności VAT w UE. Pomożemy nie zależnie od tego jaki biznes online zamierzasz prowadzić. Pamiętaj korzyści z prowadzenia firmy w Niemczech są ogromne, a jedną z nich jest niski VAT (19%).

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

rozliczenia VAT w Niemczech


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.