de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

✅ Rejestracja VAT w Niemczech dla firm niemieckich i polskich

Rejestracja VAT w Niemczech dla firm niemieckich i polskich

 

 

Czasem przepisy VAT w Niemczech wymagają od polskich firm rejestracji do niemieckiego systemu VAT. Taki obowiązek zachodzi w kilku przypadkach, które znajdziesz w poniższym tekście.

 

Polska firma, a Niemiecki VAT

Odpowiedź na pytanie kiedy polska firma ma obowiązek zarejestrować się jako niemiecki podatnik VAT jest ściśle określona w przepisach prawa. Wynikają one z tego, że VAT to podatek terytorialny, a opodatkowanie regulują odpowiednie przepisy i dyrektywy.

 

Jak rozliczany jest VAT przy sprzedaży lub świadczeniu usług przez polską firmę w Niemczech?

Informacje podstawowe o VAT dla polskich firm w Niemczech

Polska firma nie mająca siedziby w Niemczech, ale sprzedająca do Niemiec swoje usługi lub towary nie jest zwykle objęta obowiązkiem rejestracji do tamtejszego systemu VAT.

 

 

Wyjątki, w których polska firma jest objęta podatkiem VAT w Niemczech

Polska firma może podjąć się takich czynności, które zobowiążą ja do rejestracji i odprowadzenia VAT w Niemieckim systemie. Takie czynności to:

 

  1. Import towarów – w przypadku odprawy celnej na terytorium Niemiec np. polska firma importuje towar z Tajwanu do niemieckiego portu wodnego.
  2. Transport osobowy przez Niemcy – transport osobowy co do zasady jest opodatkowany w miejscu dokonywania czynności (np. terytorium Niemiec) uwzględniając liczbę przebytych kilometrów np. przy transporcie osób z Warszawy do Amsterdamu przez terytorium Niemiec należy opłacić w Niemczech VAT za liczbę przebytych tam kilometrów w stosunku do całej drogi.
  3. Sprzedaż internetowa– w przypadku sprzedaży przez polskiego przedsiębiorcę poprzez sklep internetowy niemieckiemu kupującemu, który nie jest podatnikiem powyżej rocznego limitu 100 000 € np. polska sklep internetowy sprzedaje towar niemieckim konsumentom przekraczając limit
  4. Dostawa towaru z terytorium Niemiec do klienta – np. polska firma zakupiła w Niemczech towary budowlane, które następnie sprzedała we Francji nie przywożąc ich do Polski w przypadku tych transakcji, które nie mogą być uznane jako trójstronne.
  5. Usługi związane z nieruchomościami – również usług budowlanych, które czasem są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, czasem jednak jest tu stosowana zasada odwrotnego obciążenia

 

W tych przypadkach polska firma musi zarejestrować się do niemieckiego systemu podatku VAT i stosować się do niemieckich przepisów o VAT. W tym celu musi się on zarejestrować jako niemiecki podatnik VAT.

 

Numery rejestracji VAT w Niemczech, czyli Steuernummer a USt-IdNr

W Niemczech są dwa różne numery służące celom podatkowym:

Każdy podatnik niemiecki posiada Steuernummer, ale nie każdy musi mieć Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, ponieważ nie każda firma dokonuje transakcji wewnątrz UE.

 

Rejestracja w niemieckim systemie podatkowym dla polskich firm

Zajmując się handlem lub usługami uznanymi jako opodatkowane w Niemczech przez podatek VAT, przedsiębiorca musi się zarejestrować jako podatnik VAT.

 

Urzędy skarbowe dla polskich firm w Niemczech

Kiedy tworzy się niemiecki obowiązek podatkowy dla polskiej firmy powstaje pytanie: „Do którego urzędu podatkowego mam się zwrócić o rejestrację?”. Ich wybór zależy od litery, na którą zaczyna się nazwa firmy.

W Niemczech są cztery urzędy skarbowe obsługujące polskie firmy nie mające siedziby w Niemczech:

NAZWA URZĘDU SKARBOWEGO W NIEMCZECH

LITERA NA KTÓRĄ ZACZYAN SIĘ NAZWA FIRMY

Urząd Skarbowy w Oranienburgu

H-L

Urząd Skarbowy w Cottbus

M-R

Urząd Skarbowy w Hameln

A-G

Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth

S-Z

 

Jak przebiega rejestracja VAT w niemieckim urzędzie skarbowym?

Komunikacja z urzędem odbywa się drogą mailową, nie trzeba jechać do urzędu osobiście. W przypadku wszystkich firm poza budowlanymi wystarczy przesłać zgłoszenie na mail odpowiedniego urzędu skarbowego w procedurze nie ma wniosku formalnego, po wysłaniu email otrzymamy informacje o koniecznych dokumentach, które przesyłamy mailem, po ich dostarczeniu drogą pocztową otrzymamy Steuernummer. Jeśli chodzi o przedsiębiorców budowlanych wypełnia się odpowiedni kwestionariusz, załączyć certyfikat rezydencji oraz kopie wyciągu z KRS. Po dostarczeniu dokumentów St.-Nr. jest podobnie jak w przypadku innych firm dostarczany pocztą.

Adres email odpowiedniego urzędu skarbowego znajdziesz na jego stronie internetowej. Przy rozliczeniu VAT należy pamiętać o tym, że składa się je drogą elektroniczną przez aplikacje ELSTERFormular. Informacje o tym znajdziesz na www.elster.de.

 

Uzyskanie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Przy uzyskiwaniu Steuernummer można od razu uzyskać Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (nie jest to wymóg) służący transakcjom wewnątrzunijnym. Jest on konieczny jeśli przedsiębiorca planuje prowadzić transakcje na terenie UE z terenu Niemiec.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o USt-IdNr. od razu, a potem okaże się, że jest on konieczny w funkcjonowaniu firmy można złożyć odpowiedni wniosek o nadanie USt-IdNr do Bundeszentralamt für Steuern (Centralny Federalny Urząd Podatkowy). Wniosek składa się przez internet bądź drogą pocztową.

 Rejestracja samodzielna czy z pomocą doradcy?

Rejestracja do niemęckiego VAT nie jest trudna, ale należy znać język niemiecki, żeby uniknąć błędów. Możesz przy tym skorzystać z wsparcia www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

rozliczenia VAT w Niemczech


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.