de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

✅ Podatki Vat w Niemczech obowiązujące terminy i obowiązki przedsiębiorcy

Podatki Vat w Niemczech obowiązujące terminy i obowiązki przedsiębiorcy

 

Rejestrując firmę w Niemczech i stając się Niemieckim płatnikiem VAT przedsiębiorcę zaczynają obowiązywać tamtejsze przepisy oraz obowiązki i terminy. Co powinien wiedzieć Polak zakładający firmę w Niemczech na temat Niemieckiego podatku VAT.

Przedsiębiorca, który chce prowadzić firmę w Niemczech opodatkowaną tamtejszym podatkiem VAT w pierwszym kroku powinien uzyskać rejestrację do VAT w Niemczech i otrzymać numer VAT-UE (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer). Nie jest to jednak koniec obowiązków jakie wiążą się z Niemieckim VAT, potem należy jeszcze pamiętać o odpowiednim rozliczaniu się z podatku VAT.

 

Jakie są deklaracje VAT w Niemczech

System rozliczania podatku VAT w Niemczech różni się od polskiego tym, że jest to system roczny, w Polsce natomiast mamy system rozliczeń miesięczny lub kwartalny VAT-7 oraz dodatkowo co miesięczną kontrole w postaci pliku JPK. Niemiecki system podatkowy zakłada, że z podatku VAT rozliczmy się bowiem rocznie, a służy do tego deklaracja roczna (Umsatzsteuerjahreserklärung). Ponad to system prawny wymaga składania deklaracji wstępnej (Umsatzsteuervoranmeldung).

 

Wstępne deklaracje (Umsatzsteuervoranmeldung)

 

Deklaracja wstępna informacje podstawowe

Jeśli chodzi o deklaracje wstępną, czyli Umsatzsteuervoranmeldung można ją porównać do polskiego rozliczenia VAT-7, w niej zawiera się transakcję ważne dla rozliczenia VAT i na jej podstawie wpłacamy zaliczkę na podatek VAT nazywaną w Niemczech Vorauszahlung. Samo rozliczenie jest podobne jak w Polsce i polega na odliczeniu od podatku należnego (Umsatzsteuer) podatek naliczony (Vorsteuer). To rozliczenie jest podobne do Polskiego rozliczenia. Różnica w składaniu deklaracji częściowych między Polską, a Niemcami jest taka, że nie wymaga się tam składania dodatkowego comiesięcznego pliku JPK, który służy kontroli uczciwości przedsiębiorcy. W Niemczech wystarczy złożyć jeden dokument oraz wpłacić zaliczkę.

 

Terminy deklaracji wstępnej

W Niemczech podstawa rozliczeniowa jest różna w zależności od tego w której grupie jesteś:

 

Jak składać deklarację wstępną VAT w Niemczech?

Podobnie jak w Polsce deklaracje składa się drogą elektroniczną przez stronę ELSTER www.elster.de. Na uzasadniony wniosek można uzyskać zgodę na składanie deklaracji w formie papierowej na drukach urzędowych. Taką deklarację wysyła się faksem lub drogą pocztową.

 

Kiedy składać deklaracje wstępne w Niemczech?

Termin składania deklaracji wstępnej oraz opłaty zaliczki to 10 dzień następnego miesiąca.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o stałe przesunięcie terminu składania deklaracji wstępnej, czyli Dauerfristverlängerung. Uzyskując takie przesunięcie termin wydłuża się o miesiąc. Tak więc podatek za maj zapłacić należy do 10 lipca. Wolno to zrobić jedynie mając pozwolenie na przesunięcie terminu. Wniosek jest ważny do odwołania i nie trzeba go składać co rok. Anulowanie takiego wniosku może nastąpić w wyniku decyzji Finanzmat lub samego przedsiębiorcy.

 

Deklaracja roczna (Umsatzsteuerjahreserklärung)

 

Deklaracja roczna informacje wstępne

Deklaracja roczna nie ma odpowiednika w Polsce i jest sumą wstępnych deklaracji. Przy poprawnym rozliczeniu nie powinny się one różnić.

 

Kiedy składać deklaracje roczne w Niemczech?

Termin składania deklaracji rocznej od 2018 to koniec lutego drugiego roku po końcu okresu rozliczeniowego (czyli za 2019 r. do końca lutego 2021 r.). Jeśli korzysta się z pomocy doradcy podatkowego termin wydłuża się do 31 lipca roku następującego po roku rozliczeniowym.

 

Jak składać deklarację wstępną VAT w Niemczech?

Podobnie jak w przypadku deklaracji wstępnej deklarację roczną składa się elektronicznie przez www.elster.de oraz w uzasadnionych przypadkach pozwolenia na składanie deklaracji rocznej w formie papierowej wysyłanej faksem lub pocztą.

Informacja podsumowująca (Zusammenfassende Meldung)

 

Informacja wstępna – informacje podstawowe

Będąc niemieckim podatnikiem VAT musisz składać informacje podsumowujące o transakcjach VAT wykonanych wewnątrz Unii Europejskiej.

 

Kiedy składać informacje podstawowe w Niemczech?

Informacje podstawowe składa się miesięcznie do 25 dnia następnego miesiąca. Informacje podstawowe są składane co miesiąc nie zależnie od tego, czy deklarację wstępna składamy miesięcznie, czy kwartalnie, czy ma przesunięcie terminu na składanie VAT o miesiąc.

Od tego terminu istnieją wyjątki, które pozwalają na składanie informacji podstawowej kwartalnie lub nawet rocznie.

 

Informacja podstawowa, a zerowy VAT.

Informacji takiej nie trzeba składać jeśli nie zawieraliśmy transakcji VAT w UE jest to tak zwana informacja zerowa.

 

Jak składać informacje podstawową w Niemczech?

Informacje podstawową składa się drogą elektroniczną, a w uzasadnionych przypadkach pozwolenia na składanie deklaracji rocznej w formie papierowej wysyłanej faksem lub pocztą.

 

Obowiązek statystyczny w przypadku wywozu lub przywozu towaru do Niemiec – Intrastat

 

Intrastat – informacje wstępne

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT w Niemczech, którzy dokonują wywozu lub przywozu towarów do Niemiec, są zobowiązane do wypełniania obowiązku statystycznego, czyli składania zgłoszenia Intrastat.

Kiedy składać Intrastat w Niemczech?

Zgłoszenia należy składać miesięcznie do dnia 10 następnego miesiąca. Terminu tego nie można wydłużyć.

W Niemczech obowiązek złożenia Intrastat powstaje na podstawie progów wartościowych. Progi oblicza się na podstawie wartości towarów przywiezionych lub wywiezionych z Niemiec do innych krajów UE. Progi te są ustalone w dwóch niezależnych od siebie przypadkach.

 

Jak składać Intrastat w Niemczech?

Dokument ten składa się drogą elektroniczną.

Przedsiębiorca z VAT w Niemczech – podsumowanie

Jak widać VAT jest drzwiami do rozwoju niemieckiej firmy i warto się zastanowić nad jego posiadaniem nawet jeśli początkowo firma nie jest duża to z czasem bycie niemieckim VATowcem staje się opłacalne.

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

rozliczenia VAT w Niemczech


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.