de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

✅ Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji VAT w Niemczech dla firmy z Polski?

 

W większości wypadków nie ma obowiązku rejestracji w niemieckim systemie podatkowym VAT, ponieważ stosuje się zasadę odwrotnego obciążenia (reverse chargé). W systemie prawnym istnieją jednak przypadki, kiedy to polski przedsiębiorca musi zarejestrować się w Niemieckim systemie VAT.

Zasady opodatkowania podatkiem VAT są określone w dyrektywach unijnych. W regulacjach tych znajdziemy informacje dotyczące tego gdzie daną transakcje VAT rozliczać. Najczęstszym sposobem rozliczeń transakcji między przedsiębiorcami z Polski i Niemiec są faktury ze stawką 0% VAT. Występują jednak wyjątki, w przypadku których powstaje obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech.

 

W jakich wypadkach musisz stać się Niemieckim podatnikiem VAT?

Przypadek taki zachodzi kiedy przepisy nakładają na polskiego przedsiębiorcę obowiązek odprowadzenia podatku VAT w Niemczech. Prościej ujmując jest to taki przypadek kiedy nie da się przenieść na usługobiorcę czy nabywcę towaru w procedurze odwrotnego obciążenia.

Branże, których to dotyczy to:

 

Budownictwo – kiedy zachodzi obowiązek rejestracji VAT, a kiedy nie.

W przypadku branży budowlanej mamy do czynienia z dwoma przypadkami. W jednym z nich zachodzi obowiązek rejestracji VAT w Niemczech, w drugim stosuje się zasadę odwrotnego obciążenia.

Usługi budowlane według przepisów przypisane są do miejsca w którym nieruchomość się znajduje o czym mówi zarówno art. 28e ustawy o VAT jak i dyrektywa vatowska 2006/112/WE (art. 47) oraz niemiecka ustawa o VAT art. 3a ust. 3 pkt 1 UStG.  

 

Usługi budowlane w przypadku których nie zachodzi obowiązek rejestracji VAT.

Kiedy polska firma bierze zlecenie od firmy niemieckiej to świadczy usługi budowlane na terenie Niemiec i tam są one opodatkowane. W takim przypadku ciężar rozliczenia można jednak przerzucić na niemiecką firmę, która jest płatnikiem VAT na podstawie procedury odwrotnego obciążenia. W tym przypadku nie ma obowiązku rejestracji polskiej firmy do niemieckiego systemu VAT dlatego, że obowiązek rozliczenia wat przejdzie na niemiecką firmę, która jest płatnikiem VAT.

PRZYKŁAD 1:

Firma X z polski bierze zlecenie od niemieckiej firmy Z i świadczy dla niej usługi budowlane. Usługi dotyczą nieruchomości znajdującej się w Niemczech. W takim przypadku firma z polski wystawia fakturę VAT na usługę budowlaną, która nie będzie zawierać stawki oraz kwoty podatku. Stawkę tę ustali firma Niemiecka. Firma Z będzie więc płatnikiem VAT jako nabywca usługi i będzie zobowiązana pokryć podatek VAT w Niemczech. Należy pamiętać, że taka faktura powinna zawierać informacje „reverse charge” albo „odwrotne obciążenie”.

 

Usługi budowlane w przypadku których zachodzi obowiązek rejestracji VAT.

Konieczność rejestracji polskiej firmy do niemieckiego VAT zachodzi w przypadku kiedy nie można przerzucić obowiązku rozliczania VAT na odbiorcę usługi. Konieczność taka zachodzi również w przypadku kiedy to na polską firmę przejdzie obowiązek płatności podatku VAT. Mamy więc dwa przypadki:

  1. Usługi budowlane są świadczone na rzecz osoby prywatnej nie będącej niemieckim płatnikiem VAT – podatek musi zapłacić polska firma, ponieważ osoba prywatna nie jest płatnikiem VAT i nie może nim zostać. Trzeba więc wystawić fakturę VAT z niemiecką 19% stawką VAT odprowadzoną do niemieckiego urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD 2:

Firma polska G z Krakowa wykonuje usługę budowlaną na rzecz Hansa G. z Berlina. Firma G wystawi Panu Hansowi fakturę z niemieckim 19% podatkiem VAT i w tym celu powinna przystąpić do niemieckiego systemu podatku VAT.

  1. Usługi budowlane na terenie Niemiec są świadczone przez podwykonawcę – w tym wypadku firma jest podmiotem nadrzędnym który otrzyma faktury od podwykonawców i na niej spoczywa obowiązek opłaty VAT. Obowiązku tego nie można przenieść na odbiorcę usługi nawet jeśli jest to firma. Nie ma też znaczenia ile jest firm podwykonawczych każda firma, która zleca podwykonawstwo musi się zarejestrować jako niemiecki płatnik VAT

PRZYKŁAD 3

Firma polska D z Gdańska otrzymuje zlecenia na usługi budowlane świadczone na rzecz firmy R niemieckiej z Hamburga. Usługi są świadczone na terenie Niemiec. Firma D z polski zleca wykonanie części prac polskiej firmie A z Poznania i innej niemieckiej firmie B z Berlina. Firmy A i B wystawią fakturę firmie polskiej D z Gdańska i to właśnie ta polska firma będzie miała obowiązek rozliczenia podatku VAT w Niemczech. Nie może ona przenieść go na firmę niemiecką R z Hamburga. Musi się więc zarejestrować jako niemiecki płatnik VAT.

W obu przypadkach konieczna jest rejestracja polskiej firmy w niemieckim systemie VAT.

 

Sprzedaż z magazynu polskiej firmy znajdującego się na terytorium Niemiec

Konieczność rejestracji do niemieckiego VAT zachodzi również wtedy kiedy firma sprzedaje towary z magazynu znajdującego się w Niemczech niezależnie od tego czy sprzedajemy towar firmie, czy osobie prywatnej. Bez znaczenia jest też fakt komu sprzedajemy towar, czy odbiorca jest Niemiec, czy odbiorca pochodzi z poza tego kraju.

Sprzedaż z niemieckiego magazynu polskiej firmy jest postrzegana przez prawo jako sprzedaż na terenie Niemiec. Taki towar jest opodatkowany niemiecką 19% lub 7% stawką podatku VAT. Taka firma musi zarejestrować się jako niemiecki płatnik VAT.

Dobrym przykładem na tego typu przypadek nawet w przypadku małych firm jest korzystanie z platformy sprzedażowej Amazon. Ta platforma sprzedażowa ma w swojej ofercie usługę FBA. Polega ona na tym, że sprzedawca, w tym także firma z Polski, może ulokować swoje towary w magazynach należących do Amazon (zwykle znajdujących się na terenie Niemiec) i to Amazon zajmie się wysyłką towaru do klienta po zakupie.

PRZYKŁAD 4

W takim wypadku polska firma A składuje towar na terenie Niemiec w magazynach Amazon i stamtąd trafia on do klienta (prywatnego lub firmy), dlatego ta polska firma musi być zarejestrowana jako niemiecki płatnik VAT.

 

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do Niemiec

Z sprzedażą wysyłkową mamy odczynienia kiedy firma z Polski będąca podatnikiem VAT w Polsce sprzedaje towary na rzecz konsumenta niemieckiego (nie będącego płatnikiem VAT).

Zasadniczo transakcję taką uważa się za WDT, ale od tej zasady są wyjątki. Transakcja taka jest krajową dla kraju z którego towar został wysłany (Polska) do kwoty limitu ustalonej przez każdy kraj członkowski z osobna. Dla Niemiec limit ten wynosi 100 000 € rocznie. Limit ten jest liczony bez kwoty VAT, a więc od ceny netto towaru. Oznacza to, że do kwoty 100 000 € faktury wystawia się z polskim podatkiem VAT (23% lub 8%), a dopiero po przekroczeniu tej wartości towarów wysłanych za granicę faktury należy wystawiać z niemieckim podatkiem VAT, a co za tym idzie zarejestrować się jako Niemiecki płatnik VAT.

Firma z Polski nie musi jednak przekroczyć tego limitu, żeby stać się płatnikiem niemieckiego VAT. Może ona dobrowolnie wybrać opodatkowanie w Niemczech bez względu na to za ile sprzedała towary do Niemiec. Wystarczy złożyć formularz VAT-21 w odpowiednim polskim urzędzie skarbowym. Opcja ta jest wyjątkowo korzystna dla przedsiębiorców, którzy są przekonani, że już w pierwszym roku przekroczą założony limit. Zwalnia to je z śledzenia kwoty na jaką wysłali towary do Niemiec. Od razu bowiem rejestrują się jako niemieccy podatnicy VAT.

Decyzję taką należy przemyśleć ponieważ rezygnacja z tej opcji jest możliwa dopiero w dwa lata po pierwszej transakcji.

 

Zakup i sprzedaż towarów w Niemczech bez opuszczenia przez nie terytoriom Niemiec

Są trzy przypadki kiedy mamy do czynienia z handlem na terenie Niemiec.

Pierwsza zachodzi w sytuacji kiedy polska firma kupuje towary na terenie Niemiec, a następnie odsprzedaje je w Niemczech bez wywiezienia ich do Polski. Taka sprzedaż jest traktowana jak niemiecka transakcja krajowa. Zachodzi konieczność rejestracji polskiej firmy jako  niemieckiego płatnika VAT.  

Podobna sytuacja zachodzi w przypadku kiedy polski sprzedawca dokona transakcji na wystawie towarów w Niemczech sprzedając je  kupcowi z tego kraju.

Trzecim przypadkiem opodatkowania transakcji niemieckim VAT-em jest sytuacja kiedy polska firma zakupi towar w kraju trzecim, a potem sprowadzi go do Niemiec i bez wywożenia z kraju sprzeda niemieckiemu nabywcy. Wtedy transakcja jest opodatkowana niemieckim VAT-em, a polska firma musi się zarejestrować jako niemiecki płatnik VAT.

Transport osobowy przez teren Niemiec

W przypadku firm transportowych świadczących usługi przewozu osób przez terytorium Niemiec uwzględniając przebyte kilometry w stosunku do całej trasy.

PRZYKŁAD 5

Firma transportowa z Wrocławia świadczy stałe usługi przewożąc osoby z Wrocławia do Paryża. Przejazd jest organizowany przez terytorium Niemiec i w tym wypadku polska firma musi zarejestrować się jako płatnik VAT w Niemczech i za przebyte na terytorium Niemiec kilometry opłacić podatek VAT.

Szczególnym przypadkiem transportu osobowego przez teren Niemiec jest przewóz okazjonalny nierejestrowany w tym kraju. Jest on wykonywany w przypadku kiedy kurs jest wykonywany w sposób nieregularny i nie spełnia warunków linii wahadłowej. Taki przewóz osób musi mieć określony czas przejazdu i odjazdu z określonego miejsca np. wycieczka turystyczna. Do takiego transportu osób stosuje się wyjątkowe regulacje dotyczące podstawy opodatkowania. Podstawą do ustalenia kwoty należnego podatku jest proporcjonalna do trasy w Niemczech część wynagrodzenia za transport osób ustalana z osobna dla każdego przewożonego pasażera. Od tej kwoty oblicza się VAT zwykle ze stawką 19%.

PRZYKŁAD 6

Wycieczka turystyczna udaje się z Polski do Brukseli. Po drodze musi przejechać przez terytorium Niemiec W Polsce i belgi autobus przemierzy odpowiednio po 250 km, a w Niemczech przejedzie 500 km. W autobusie będzie podróżować 30 osób, a bilet kosztuje 200 € bez VAT. Podstawę opodatkowania liczy się więc w następujący sposób:

0,5 * 30 * 200€ = 3000 €

Od tej kwoty obliczmy podatek VAT:

3000€ * 19%= 570€

Jest to kwota do rozliczenia w Niemczech. Można od niej odliczyć zakupy w Niemczech, jeśli jednak ich nie było to należy zapłacić cały należny podatek VAT

 

Obowiązek rejestracji VAT w Niemczech dla firmy z Polski – podsumowanie

Warto pamiętać o wyjątkach w opłatach VAT, może to bowiem zapobiec opóźnionej rejestracji do VAT w Niemczech. Ta natomiast niesie za sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe. Jeśli więc twoja firma podlega opodatkowaniu w Niemczech należy zarejestrować się jako niemiecki płatnik VAT bezzwłocznie i uniknąć kłopotów. Z myślą o potrzebach naszych klientów powstało Carebiuro, które specjalizuje się w zakładaniu firm w Niemczech i ubezpieczeniach zdrowotnych w Niemczech. Skontaktuj się z nami już dzis by założyć działalność gospodarczą w Niemczech

 

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

rozliczenia VAT w Niemczech


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.