de
  poczta@carebiuro.de
servicevat.de/

✅ Handel FBA na Amazon i VAT?

Usługi związane z deklaracjami VAT

 

Raporty podatkowe

VAT jest podatkiem, który powstaje przy większości transakcji zarówno między firmami jak i między firmą, a klientem indywidualnym we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w coraz większym stopniu w innych krajach. Przepisy prawne, które decydują o VAT są przepisami krajowymi (narzucanymi przez dany kraj w którym prowadzimy sprzedaż lub oferujemy swoje usługi), dlatego też wszystkie firmy, które chcą robić interesy w Niemczech, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i niemieckiej Wartość Dyrektywy UE 2006/112 musi być zarejestrowana jako podatnik VAT.

Złożoność przepisów dotyczących VAT stanowi coraz większy problem dla przedsiębiorstw. Właściwe rozliczanie podatku VAT jest niezbędne, szczególnie dla firm, które działają w handlu międzynarodowym, ponieważ jest to związane z rozliczeniami międzynarodowymi i rosnącego ryzyka kontroli w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych. Uzyskanie fachowej porady jest kluczem do prawidłowej obsługi podatku VAT, ponieważ może pozytywnie wpłynąć na długoterminową kondycję finansową Twojej firmy. Głównym celem specjalisty Servicevat jest maksymalizacja oszczędności poprzez wybór optymalnej propozycji VAT dla bieżących lub planowanych operacji. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Państwu w planowaniu podatkowym sprzedaży, jak również z analizą VAT i doradztwem lokalnym oraz międzynarodowym. Servicevat oferuje również porady dotyczące procedur, przepisów i negocjacji z organami podatkowymi.

 

Zobacz również: Firma bez meldunku w Niemczech - sprawdź jak założyć Gewerbe w Niemczech

 

Jakie mogą być konsekwencje handlu FBA na Amazon?

Amazon FBA (Order Fulfillment by Amazon) nie ponosi odpowiedzialności za sprawy podatkowe sprzedawcy. Za podatek obrotowy VAT, cła i inne podatki odpowiada wyłącznie sprzedawca. Sprzedawcy Amazon w FBA muszą zatem zrozumieć, w jaki sposób VAT działa w przypadku transakcji międzynarodowych.

Miejscem dostawy towarów w sytuacji międzynarodowej dostawy z firmy do klienta jest kraj, w którym rozpoczyna się dostawa towarów. FBA wysyła zamówienia klientów z lokalnych magazynów w kraju kupującego. Na przykład wysyłka do klienta niemieckiego jest bardziej prawdopodobna z magazynu FBA w Niemczech niż z Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedawca ma większość swoich zapasów. Wymaga to rejestracji sprzedawcy w Niemczech dla celów podatku VAT, ponieważ jest to sprzedaż krajowa, a nie sprzedaż międzynarodowa.

Istnieją również kwestie podatku VAT związane z transferem produktów z jednego kraju UE do drugiego. W takim przypadku większość produktów jest wysyłana z magazynu w Wielkiej Brytanii do magazynu FBA w Niemczech. Klasyfikacja podatku VAT zależy od tego, czy nastąpiło przeniesienie z magazynu wysyłkowego, czy z magazynu zwolnienia.

Ze względu na złożoność i interakcje między podatkami i innymi aspektami prawnymi przedsiębiorcy powinni zasięgnąć porady i zaplanować z wyprzedzeniem rozliczenia VAT. Stawki podatku od sprzedaży w Europie wynosiły średnio 20%, a utrata tej kwoty nie jest dobra dla Twojej firmy i nie pozwoli długo przetrwać na rynku!

 

Zakres rejestracji VAT:

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

rozliczenia VAT w Niemczech


© Usluga rejestracji VAT Amazon & Ebay - servicevat.de 2016.
Pelna usluga rejestracji VAT- Niemiecki adres twojej firmy - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.